Ekologické služby Ekora

Ekora - ekologie, ekologické služby

Sanace, rekultivace

AROMA Praha a.s. - závod Děčín

Sanace zemin stavebních konstrukcí a podzemních vod kontaminovaných látkami BTEX a NEL. Rekonstrukce kanalizačního systému.

AROMA Praha a.s. - závod Židovice

Odstranění starých chemikálií včetně sanace úložiště.

ČKD a.s. - Hořovice
Sanace a rekultivace skládky nebezpečných chemických odpadů.

ČOV letiště Boží Dar v bývalém VVP Mladá
Demolice a následná asanace objektů a kalového pole ČOV a dočištění podzemních vod. Kontaminanty: NEL, PCB a PAU.

ČS PHM České Budějovice (Benzina a.s.)
Asanace ČS kontaminované NEL a BTEX (zeminy, stavební konstrukce a podzemní vody) a následná rekultivace.

ČS PHM Hlinsko (Benzina a.s.)
Asanace a rekultivace úložiště podzemních nádrží včetně sanace podzemních vod, kontaminace NEL a BTEX.

HUŽ Nymburk - ČD s.o.
Sanace kontaminovaných vod v prostoru vlečky a úložiště ropných látek, kontaminace NEL.

Chemická čistírna a prádelna Beneš - Mnichovo Hradiště
Asanace zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod kontaminovaných ClU a NEL.

KARA a.s. Trutnov
Asanace kontaminovaných zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod látkami ClU, NEL a Cr6+ .

KARSIT a.s. závod Jaroměř
Asanace areálu - podzemní vody kontaminované ClU.

KARSIT a.s závod Příbram
Sanace podzemních vod kontaminovaných ClU.

LABYRINT CZ s.r.o. - bývalé Roudnické strojírny a slévárny a.s.
Demolice a sanace zemin, stavebních konstrukcí a podzemních vod, kontaminace NEL a PAU. (havárie na podzemních vodách)

Letiště Boží Dar v bývalém VVP Mladá
Asanace areálu - zeminy a stavební konstrukce kontaminované NEL, PCB, PAU,ClU a TK.

Ligmet a.s. Milín - asanace šrotiště
Zeminy a betony kontaminované NEL a PAU.

Milovice - bývalý VVP Mladá
Demolice a následná asanace skladu chemikálií a barev včetně podzemních nádrží, kontaminovaných NEL, ClU, BTEX a TK.

Primalex a.s. Břasy
Asanace zemin a stavebních konstrukcí kontaminovaných NEL.

Sklárny Bohemia Poděbrady - skládka Opočnice
Asanace a rekultivace skládky neutralizačních kalů. Kontaminanty As, Pb aNEL.

Teplotechna, a.s. - závod Měšice
Demolice, asanace a následná rekultivace území bývalé skládky. Demolice a asanace kotelny LTO včetně likvidace technologického zařízení. Kontaminanty: NEL, PAU, TK a kyanidy.

Veterinární a asanační prostor - Starý Rokytník
Rekultivace skládky asanačního prostoru kde byla ukládána uhynulá zvířata a průmyslové odpady. Těžba odpadů a následné dočištění podzemních vod, kontaminace ClU a TK.

Zásobárna Nymburk s.r.o.
Asanace a následná rekultivace kontaminovaného území NEL včetně asanace podzemních vod

ŽOS Nymburk a.s.
Sanace kontaminovaných vod látkami NEL a ClU.

ŽS Beroun
Sanace zemin a stavebních konstrukcí kontaminovaných ropnými látkami.

 

 

Novinky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde věškeré informace, které hledáte... Více...
Všechny články...

EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329
140 00 Praha 4

e-mail: ekora@ekora.cz
tel./fax: +420 267 914 573