Ekologické služby Ekora

Ekora - ekologie, ekologické služby

Sanace, odstraňování ekologických zátěží
  • odstraňování ekologických zátěží v průmyslových a zemědělských podnicích, skladech, čerpacích stanicích, průmyslových čistírnách a prádelnách, sanace vojenských prostor atd.
  • sanace kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin, sedimentů, podzemních a povrchových vod a půdního vzduchu
  • odstraňování veškerých běžných kontaminantů - ropné látky, průmyslová odmašťovadla, toxické kovy, polyaromatické uhlovodíky (PAU), polychromované bifenyly (PCB), fenoly apod.
  • možnost komplexního řešení sanačních akcí (průzkum znečištění, návrh technických opatření, projekt sanace, realizace sanačních prací) - dle požadavku investora
  • v případě potřeby je pro návrh speciálních sanačních technologií využita osvědčená spolupráce s dalšími odbornými institucemi (VŠCHT Praha, UK Praha apod.)


Základní standardně používané sanační postupy a technologie:

- demolice objektů a těžba kontaminace
- imobilizace znečištění (podzemní těsnící stěny, injektáže apod.)
- vakuová extrakce kontaminace (venting in situ a venting on situ)
- bioventing
- biodegradace in situ a on situ
- promývání a propařování zemin
- sanační čerpání vod
- selektivní sorpce, ultrafiltrace, nanofiltrace
- stripping, air sparging, neutralizace, iontoměniče
- přirozená a stimulovaná atenuace kontaminace

 

V rámci realizace výše uvedených sanačních opatření zabezpečujeme provádění specializovaných stavebních a geotechnických prací jako jsou podzemní těsnící stěny, reakční stěny, pažící stěny, kotvení apod. Tyto práce jsou realizovány prostřednictvím sítě našich ověřených subdodavatelů.

Naše společnost disponuje standardním technickým zařízením, které je při sanacích využíváno, jako jsou mobilní čistící stanice vod, odlučovače a lapoly, ventingové stanice, provzdušňovací stanice, sanační soupravy pro čerpání ropného produktu, aerátory, pískové filtry apod.

Společnost EKORA s.r.o. rovněž provozuje na několika lokalitách zařízení na regeneraci aktivního uhlí (odstranění zachycených těkavých látek horkou párou), které výrazně snižuje finanční náklady na sanační práce.
Při realizaci biodegradace ropné kontaminace společnost EKORA s.r.o. využívá vlastní schválený technologický postup BIOTREAT, vyvinutý ve spolupráci s VŠCHT Praha.

Naše společnost disponuje technologickým zařízením pro odstraňování arzenu z podzemních vod na principu selektivního sorbetu SORB-5, vyvinutého ve spolupráci s VŠCHT Praha.

 

Novinky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde věškeré informace, které hledáte... Více...
Všechny články...

EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329
140 00 Praha 4

e-mail: ekora@ekora.cz
tel./fax: +420 267 914 573