Ekologické služby Ekora

Ekora - ekologie, ekologické služby

Průzkumné a monitorovací práce
  • odběry vzorků (povrchové, podzemní, odpadní vody, zeminy, sedimenty, kaly, odpady, půdní vzduch)
  • laboratorní analýzy odebraných vzorků (povrchové, podzemní, odpadní vody, zeminy, sedimenty, kaly, odpady, půdní vzduch) – subdodavatelsky v akreditovaných smluvních laboratořích
  • vrtný průzkum (nevystrojené úzkoprofilové zemní sondy, vystrojené vrty, kopané sondy)
  • geodetické zaměření průzkumných prací
  • polní zkoušky, terénní měření základních fyzikálně-chemických ukazatelů
  • inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, hydrochemický průzkum
  • hydrodynamické zkoušky (posouzení vydatnosti hydrogeologických objektů - vrtů, studní apod.)
  • čištění kontaminovaných vod přímo v terénu na mobilní sanační jednotce
 

Novinky

Připravili jsme pro vás nové webové stránky. Věříme, že se vám budou líbit a najdete zde věškeré informace, které hledáte... Více...
Všechny články...

EKORA s.r.o.

Sinkulova 48/329
140 00 Praha 4

e-mail: ekora@ekora.cz
tel./fax: +420 267 914 573