Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), integrovaná prevence (IPPC) Tisk
  • posuzování vlivů záměru na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA) – dokumentace vlivů záměru („velká EIA“), oznámení záměru („malá EIA“), oznámení podlimitního záměru
  • zajištění souvisejících materiálů - rozptylové studie, hlukové studie, hodnocení zdravotních rizik, biologická hodnocení
  • zpracování posudků k dokumentacím EIA
  • projednání s dotčenými orgány
  • vypracování žádostí o vydání integrovaného povolení pro veškeré kategorie podniků (kompletní - „na klíč“, popř. formou definované spolupráce s podnikovým ekologem)
  • účast na projednávání integrovaného povolení na všech stupních procesu vydávání integrovaného povolení
  • digitalizace veškerých neelektronických dokumentů
  • změny integrovaných povolení
  • zpracování odborného vyjádření podle § 21 zákona o integrované prevenci pro následující kategorie zařízení: 3.4., 4.1, 4.2., 4.3., 5.1, 5.3., 5.4., 6.5., 6.6. - tzv. vyjádření OZO (v případě, kdy se společnost EKORA s.r.o. neúčastnila přípravy žádosti o integrované povolení)