Průzkumné a monitorovací práce Tisk
  • odběry vzorků (povrchové, podzemní, odpadní vody, zeminy, sedimenty, kaly, odpady, půdní vzduch)
  • laboratorní analýzy odebraných vzorků (povrchové, podzemní, odpadní vody, zeminy, sedimenty, kaly, odpady, půdní vzduch) – subdodavatelsky v akreditovaných smluvních laboratořích
  • vrtný průzkum (nevystrojené úzkoprofilové zemní sondy, vystrojené vrty, kopané sondy)
  • geodetické zaměření průzkumných prací
  • polní zkoušky, terénní měření základních fyzikálně-chemických ukazatelů
  • inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, hydrochemický průzkum
  • hydrodynamické zkoušky (posouzení vydatnosti hydrogeologických objektů - vrtů, studní apod.)
  • čištění kontaminovaných vod přímo v terénu na mobilní sanační jednotce